RAPORT ANUAL PRIVIND APLICAREA LEGII NR.544/2001

PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

                                         2017

 

 

 

   1. Număr total de solicitări - 19

  2. Numărul solicitărilor defalcat Ón raport cu obiectul cererii : 19

  - Solicitări referitoare la stadiul anchetelor penale -  12

  - Solicitări referitoare la bugetul institutiei -2

  - Solicitări referitoare la datele de bilanţ - 2

  3. Numărul solicitărilor defalcat pe destinatarul solicitării : 19

  - Mass - media - 12

  - Persoane fizice - 2

  - Persoane juridice - 5

   -Alte informatii- 3   
  © Copyright 2006 PICCJ.