a) Īmpotriva refuzului de aplicare a prevederilor L544/2001,  conform art 21 a L 544/2001 se poate depune  reclamaţie  la Procurorul General al Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Cluj , in termen de 30 zile de la luarea la cunoştintă de către persoana lezată.

b) Conform art. 22 al L 544/2001 īn cazul īn care o persoană se consideră vătămată īn drepturile sale, prevăzute īn prezenta lege, aceasta poate face plāngere la secţia de contencios administrativ a tribunalului īn a cărei rază teritorială domiciliază sau īn a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice (Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Cluj).
 Plāngerea se face īn termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din L544/2001.
 Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
 Hotărārea tribunalului este supusă recursului.
 Decizia Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.
 Atāt plāngerea, cāt şi recursul se judecă īn instanţă, īn procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

    
  © Copyright 2006 PICCJ.