INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC stema_rotunda_mica.png
 
► Program de funcţionare şi audienţe
  Conducere  
  Serviciul de registratură generală. grefă şi relaţii cu publicul  
► Raport de activitate
Bilanţ
Buget
► Achiziţii
► Tarifele serviciilor de copiere a documentelor deținute de Ministerul Public
► Lista documentelor de interes public
► Lista documentelor produse sau gestionate potrivit legii
► Raport anual privind aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Modalităţile de contestare  īn situaţia īn care persoana se consideră vătămată īn privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
Legislaţie relevantă privind combaterea violenţei īn familie
 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Hotărārea nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

 

 

                                                       

 

 

 

 
     

 

   

  © Copyright 2006 PICCJ